Formare continuă

Începând cu septembrie 2022, Asociația Eurocomunicare organizează programul de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar „Educație digitală și combaterea dezinformării”. Programul, acreditat de Ministerul Educației, beneficiază de un număr de 15 credite profesionale transferabile și propune cursuri de scurtă durată, de 60 de ore.

Cum competențele digitale reprezintă un vârf de lance al avansului tehnologic, importanța acestor competențe este în creștere în sistemul educațional din România. În acest sens, programul de formare continuă „Educație digitală și  combaterea dezinformării” se adresează în mod special personalului din învățământul preuniversitar și are drept scop deprinderea de cunoștințe și competențe digitale, deopotrivă pentru identificarea și analiza conținutului problematic (fakenews, dezinformare), dar și pentru însușirea demersurilor de combatere a dezinformării și de menținere a securității în mediul online, scopul final fiind utilizarea acestor competențe în activitatea didactică de la clasă.

Obiectivele generale și specifice ale programului au fost concepute plecând de la Cadrul european pentru competența digitală a profesorilor: DigiCompEdu, mai exact de la cele șase domenii care sintetizează abilitățile elementare identificate pentru pregătirea profesorilor în aria competențelor digitale.

Programul „Educație digitală și combaterea dezinformării” este structurat în 3 module tematice ce au în vedere dezvoltarea competențelor participanților la programul de formare pe următoarele paliere:

  • utilizarea tehnologiilor digitale de identificare a fakenews și de combatere a dezinformării – dezvoltarea abilităților de comunicare, colaborare și dezvoltare profesională;
  • căutarea, crearea și partajarea resurselor digitale – crearea unui mediu digital sănătos, din care să poată extrage informații corecte, coerente și în acord cu realitatea;
  • gestionarea și orchestrarea utilizării tehnologiilor digitale în predare și în învăţare – insuflarea tehnicile de combatere a conținutului problematic din mediul online în timpul activităților la clasă;
  • utilizarea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru îmbunătăţirea evaluării conținutului din mediul online;
  • utilizarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăţi incluziunea, personalizarea și implicarea activă a cursanţilor în combaterea dezinformării și creșterea rezilienței în fața riscurilor informaționale din mediul online;
  • facilitarea dobândirii competenței digitale pentru îmbunătățirea educației digitale și combaterea dezinformării.
Leave a Reply