Comunicare guvernamentală
Secretariatul General al Guvernului și Asociația ”EUROCOMUNICARE” din București organizează, în data de 23 martie 2021, începând cu ora 10.30, în format online, conferința de lansare a proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României” (cod SIPOCA 754/ cod MySMIS 134024).

Proiectul are ca principal scop realizarea unei strategii – cadru pentru managementul comunicării guvernamentale și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților comunicatorilor din autoritățile și instituțiile publice centrale.

Un alt scop urmărit în cadrul proiectului privește abordarea unitară a comunicării guvernamentale la nivelul administrației publice centrale din România, dar și asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului administrativ.

Evenimentul își propune să informeze instituțiile implicate și interesate de elaborarea unei strategii – cadru pentru managementul comunicării guvernamentale a României, în legătură cu obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului.

Cofinanțarea proiectului este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Durata proiectului este de 28 luni, iar bugetul are o valoare totală de 11.671.421 lei, din care 10.557.375,53 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European (FSE).

***

ANUNȚ privind demararea proiectului Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului „Strategia pentru managementul comunicării guvernamentale a României” (cod SIPOCA 754/ cod MySMIS 134024)Secretariatul General al Guvernului are ca partener, în realizarea acestui proiect, Asociația ”EUROCOMUNICARE” din București.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării guvernamentale la nivelul administrației publice centrale din România, la consolidarea capacității acesteia și la asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului administrativ.

Cofinanțarea este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Etapele de dezvoltare a proiectului vor cuprinde analiza capacității instituționale privind comunicarea strategică la nivelul administrației publice centrale din România, crearea unui think-tank care să contribuie la dezvoltarea comunicării guvernamentale, precum și elaborarea Strategiei pentru managementul comunicării guvernamentale a României. De asemenea, se urmărește dezvoltarea nivelului de pregătire profesională a personalului din administrația publică centrală.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ realizarea unei strategii pentru managementul comunicării guvernamentale și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților comunicatorilor din autoritățile și instituțiile publice centrale.

Durata proiectului este de 28 luni (decembrie 2020 – aprilie 2023), iar bugetul are o valoare totală de 11.671.421 lei, din care 10.557.375,53 lei reprezintă cofinanțarea din partea Fondului Social European (FSE).

Pentru mai multe informații despre proiect: Manager de proiect – Luminiţa Petrache, SGG; contact: 0213143400 interior 1273, e-mail: luminita.petrache@gov.ro .

Anunt selectie posturi vacante pe perioada determinata

Rezultate intermediare selectie posturi vacante

Rezultate finale selectie posturi vacante

Anunt selectie posturi vacante pe perioada determinata_2

Rezultate intermediare selectie posturi vacante_2

Rezultate finale selectie posturi vacante_2

Anunt selectie posturi vacante pe perioada determinata_3

Rezultate intermediare selectie posturi vacante_3

Rezultate finale selectie posturi vacante_3

Anunt selectie posturi vacante pe perioada determinata_4

Rezultate intermediare selectie posturi vacante_4

Rezultate finale selectie posturi vacante_4

Anunt selectie posturi vacante pe perioada determinata_5

Rezultate intermediare selectie posturi vacante_5

Rezultate finale selectie posturi vacante_5