Activități

Activități principale

 • Realizăm studii, cercetări, sinteze, informări, documentări şi analize care ţin de teme precum comunicarea digitală, alfabetizarea media, Europenizare și integrare europeană, sfera publică, evoluțiile din viața internațională și din spațiul public românesc (media online, media tradiționale și platforme digitale);
 • Desfășurăm activități de formare profesională, training-uri, cursuri de reconversie profesională şi alte forme de învățământ în domeniile de activitate menţionate;
 • Organizăm seminarii, conferinţe, sesiuni de comunicări, simpozioane, congrese, expoziţii, conferinţe de presă, reuniuni, evenimente multi-media
 • Oferim servicii de monitorizare a mass media tradiționale și a spațiului online
 • Elaborăm propuneri de politici publice în domeniile legate de alfabetizarea media, Europenizare și integrare europeană, sfera publică ș.a.m.d,
 • Promovăm orice tip de activități practice de sondare a opiniei publice şi de iniţiere şi derulare de activităţi comunicaţionale, de publicitate şi diseminare (campanii informaţionale, de imagine, de promovare etc
 • Facilităm implementarea programelor Uniunii Europene în România, cordăm consultanţă în vederea accesării de fonduri europene, punerea în aplicare a proiectelor, realizarea activităţilor de parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice în vederea derulării proiectelor, activităţi de management de proiect, orice alte activități legate de implementarea proiectelor;
 • Organizăm și implementăm campanii de informare și comunicare in domeniul politic, sănătate, financiar, educație, socio-cultural;
 • Ne preocupăm activ de identificarea, cercetarea și combaterea dezinformării și a ”fake news, prin:
 • realizarea de cercetări, analize și propuneri în legătură cu fenomenul comunicării și dezinfomării în domeniul sănătății;
 • realizarea de propuneri de reglementare a mediului online;
 • identificarea, cercetarea și combaterea dezinformării și a știrilor false;
 • crearea/ proiectarea de secțiuni/ motoare de verificare a acurateții informațiilor și știrilor online (”fact-checkers”);
 • monitorizarea mediului digital în perioade electorale și pre-electorale (rețele, influencers, surse de informare și dezinformare etc.).

Educație și formare

Organizăm cursuri de pregătire și oferim de consultanță în domeniul digital (”Digital Lab”) și în alte domenii conexe.

 

Digital Lab Training:

 • Tehnologii creative și multimedia (creative technology studies)
 • Alfabetizare media
 • Securitate și confidențialitate în mediul online
 • Învațare prin jocuri (serious gaming)
 • Realitate vituală și inteligență artificială
 • Abilități de gândire critică pentru utilizatorii platformelor digitale
 • Managementul inovației

 

Rezultatele pe care le urmărim:

 • Utilizarea aplicațiilor digitare în procesul de învățare
 • Dezvoltarea competențelor digitale prin mijloace atractive și interactive
 • Exersarea gândirii critice în receptarea mesajelor, informațiilor și știrilor în mediul digital
 • Învățarea tehnicilor de scriere creativă și exersarea lor pe rețelele sociale
 • Exersarea abilității de a evalua calitatea și legitimatatea surselor de știri/ informații, ca mijloc de combatere a știrilor false
 • Creșterea gradului de conștientizare a riscurilorde securitate în mediul online
 • Familiarizarea cu tehnologiile, serviciile și aplicațiile care se bazează pe realitatea virtuală sau augmentată
 • Difuzarea know-how-ului în domeniul comunicării digitale, prin acces la materiale educative fundamentate pe studiile și cercetările echipei ”Eurocomunicare”